18 Μαρτίου 2009

Έκταση & πληθυσμός στήν Μάνη στίς αρχές τού 17ου αιώνα

Υπόμνημα το οποίο πιθανόν έχει συνταχθεί από τον Πέτρο Μέδικο, την εποχή που γίνονταν διαπραγματεύσεις μεταξύ των Μανιατών και του δούκα του Νεβέρ.
Από αυτό μαθαίνουμε την έκταση της ελεύθερης Μάνης εκείνη την εποχή, δηλαδή το έτος 1618, τις κατοικημένες πόλεις και χωριά και των αριθμό των οικογενειών.
Η περιοχή εκτεινόταν από τον Πασσαβά μέχρι τον κάμπο της Καλαμάτας, και περιλάμβανε 125 χωριά που τα κατοικούσαν 4.913 οικογένειες.
Τα αναφερόμενα χωριά με τον πληθυσμό, που υπάρχουν και σήμερα, είναι σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω :Αιτοφωλιά 40 οικογένειες,
Άλικα 80 οικογένειες,
Ανδρουβίτσα ή μεγάλη χώρα 80 οικογένειες,
Αράχωβα 40 οικογένειες,
Αφούγγια 50 οικογένειες,
Βάτα 16 οικογένειες,
Βάτα 20 οικογένειες,
Βαχός 35 οικογένειες,
Βρίκι 35 οικογένειες,
Γαρδινίτσα 20 οικογένειες,
Δριαλι 25 οικογένειες,
Δρύ 85 οικογένειες,
Δρυαλός 15 οικογένειες,
Κάβαλος 10 οικογένειες,
Κάμπος της Ζαρνάτας 90 οικογένειες,
Καρυόπολις(παλιά) 20 οικογένειες,
Καστάνια 150 οικογένειες,
Κελεφά 300 οικογένειες,
Κίτα 80 οικογένειες,
Κολοκυνθία 80 οικογένειες,
Κουλούμια 60 οικογένειες,
Κουσκούνι 40 οικογένειες,
Κουτηφαριάνοι 40 οικογένειες,
Κρυονέρι 45 οικογένειες,
Λάγεια 100 οικογένειες,
Λαγκάδα 40 οικογένειες,
Λαγκάδα Απάνω 40 οικογένειες,
Λαζαριάνοι 30 οικογένειες,
Μηλέα Απάνω 120 οικογένειες,
Μίνα 40 οικογένειες,
Μπουλαριοί Απάνω 40 οικογένειες,
Μπουλαριοί Κάτω 30 οικογένειες,
Νιοχώρι 16 οικογένειες,
Νιοχώρι 35 οικογένειες,
Νόμια 30 οικογένειες,
Ντόμπρα 12 οικογένειες.
Νύφι 20 οικογένειες,
Πλάτσα 150 οικογένειες,
Πύργος 24 οικογένειες,
Πύργος 60 οικογένειες,
Σελίτζα 80 οικογένειες,
Σκάλα 30 οικογένειες,
Σκαλτσοτιάνοι 30 οικογένειες,
Σκουτάρι 25 οικογένειες,
Ταγαριάνοι 25 οικογένειες,
Τσίμοβα 30 οικογένειες,
Χαρέα 10 οικογένειες,
Χαριά 80 οικογένειες,
Χαρούδα 40 οικογένειες,

Αναφέρονται και άλλα τα οποία όμως δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν επειδή κατά την μετάφρασή τους στα Ιταλικά αφ ενός δεν αποδόθηκαν σωστά, και αφετέρου δεν τηρήθηκε η γεωγραφική σειρά αλλά καταγράφηκαν στην τύχη.
Εκτός από τα χωριά εντός των ορίων της Μάνης καταγράφονται και 38 ακόμη, πέρα από τα όρια Πασσαβά και Ζαρνάτας.
Μερικά από αυτά είναι Μαλτσίνα, Στενά, Λογγανίκο, Άγιος Νικόλας, Λεοντάρι, Παναγία, Καστάνια, Δουραλή, Σκάλα, Άρνα , και Άγία Παρασκευή.Πηγή : Η Μάνη και η Οθωμανική αυτοκρατορία Απ.Β.Δασκαλάκη εκδόσεις Πελασγός