27 Φεβρουαρίου 2017

(Παλιά) Καρυούπολις, Άγιος Γεώργιος

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, είναι το καθολικό την Παλιακαρυούπολη.
Κτίσθηκε μέσα στον περιβάλλοντα το παλατάκι χώρο, πολύ μεταγενέστερα από αυτό.
Σύμφωνα με την άποψη του καθηγητή Δρανδάκη, κτίσθηκε στις αρχές του 15ου αιώνα και ανήκει στην κατηγορία μονόχωρων ναών με τρούλο, που είναι αρκετά διαδεδομένοι στη Μάνη.
Η ανέγερσή του πρέπει να έγινε την εποχή των Παλαιολόγων, τότε που έχουμε και την πρώτη αναφορά για την επισκοπή Καρυούπολης 1426μ.χ.
Μετά από τις άοκνες ενέργειες του συλλόγου Δροσοπηγιωτών " Η Τσεροβά", η Παλιάκαρυούπολις είναι χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος, και έχει εκπονηθεί μελέτη για την αναπαλαίωση του Αγίου Γεωργίου.