6 Απριλίου 2008

Καρυούπολις


Παραθέτω μερικά ιστορικά στοιχεία για την ιστορία της Καρυούπολις όπου θπάρχουν, σε σχέση με το όνομα, την κατάσταση και την πληθυσμιακή δύναμη.

ΕΤΟΣ..ΟΝΟΜΑΣΙΑ..ΠΗΓΗ..ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
821..Καρυόπολις..Μοναχός Νικήτας... Μονή μαλλον...άγνωστος
1447..Caropolis ..Κυριακος από Ανκώνα..Στρατόπεδο..άγνωστος
1618..Charhiopoli..Κατάλογος Π.Μέδικου..Οικισμός,Επισκοπή..80 κατ.
1655..Caropogli..Υπόμνημα..Οικισμός,Επισκοπή..
1670..Karyopoli..Elviya Celebi..Οκισμός, Επισκοπή..
1692..Cariopoli..Notta delle ville..Οικισμος, Επισκοπή..
1688..Cariopoli..Κωδικας Muazzo..Οικισμος,Επισκοπή..
1695..Cariopoli..Απογραφή Grimani ..Oικισμός,Επισκοπή..220
1700..Cariopoli..Κατάλογος Pacifico..Οικισμός,Επισκοπή..165 κατ.
1704..Cariopoli..Notizia Albreghetti..Οικισμος,Επισκοπή.........
1703-5..Villa Cariopoli ..Kατάστιχα Nani..,Οικισμός,Επισκοπή.........

Τα στοιχεία πήρα απο το βιβλίο του Κώστα Κόμη (βλ.ιστοσελίδα Πηγές)

1 Απριλίου 2008

Φωκάδες


Μία σπάνια οικογένεια, που έχει τις ρίζες της στην Καππαδοκία της Μικράς Ασίας.
Ο πλέον διάσημος της οικογενείας ο Νικηφόρος Φωκάς αυτοκράτωρ του Βυζαντίου.
Μέχρι τις μέρες μας υπάρχουν απόγονοι με τό ίδιο ή διαφορετικό επίθετο.
Δεν πρέπει να βρούμε τις ρίζες μας ;