1 Απριλίου 2008

Φωκάδες


Μία σπάνια οικογένεια, που έχει τις ρίζες της στην Καππαδοκία της Μικράς Ασίας.
Ο πλέον διάσημος της οικογενείας ο Νικηφόρος Φωκάς αυτοκράτωρ του Βυζαντίου.
Μέχρι τις μέρες μας υπάρχουν απόγονοι με τό ίδιο ή διαφορετικό επίθετο.
Δεν πρέπει να βρούμε τις ρίζες μας ;